2. Historie gastronomie - renesance

Historie gastronomie - jak to vlastně začalo. Bližší nahlédnutí do gastronomie renesanční doby.